داوری و ارزیابــــــی

بی شک رعایت عدالت و انتخاب برترین آثار دغدغه ی برگزار کنندگان هر جشنواره ایست و برای تحقق آن با توجه به اهداف ترسیم شده و نظر شورای اجرایی و هیئت داوران روند و مراحلی طراحی و اجرا می گردد. پس از بحث و تبادل نظر در شورای اجرایی و با نظر مسئولین بخش های جشنواره مقرر گردید ارزیابی و داوری آثار رسیده به جشنواره در دو بخش کلان مسابقه ای و غیر مسابقه ای(حمایتی) تعریف شود و ارزیابی در بخش مسابقه ای در ۴ مرحله ذیل صورت گیرد.
مرحله اول: بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از حیث رعایت قوانین اعلامی دبیرخانه جشنواره و ارتباط موضوعی و قالبی با محورهای اعلام شده در بخش فراخوان جشنواره.
مرحله دوم: نمایش آثار رسیده در هر بخش برای هیئت داوران جهت مرور کلی و داشتن ذهنیت نسبت به تمام آثار و تقسیم آثار رسیده به جشنواره در دو بخش مسابقه ای و غیر مسابقه ای(حمایتی) .
مرحله سوم: بازبینی و انتخاب ۳۰ اثر برتر در هر بخش : در این بخش آثار مورد بازبینی مجدد هیئت سه نفره داوران قرارگرفته و با رای دو داور از سه داور آثار ضعیف حذف و ۳۰ اثر برتر به مرحله چهارم می رسد.
مرحله چهارم: در این مرحله هیئت داوران بر روی تک تک آثار بحث و تبادل نظر می کنند و پس از اجماع و احترام به آرای اکثریت، آثار برتر را در رده های اول تا سوم قرار می دهند.
نکات مهم:
۱٫ در مرحله دوم آثاری که توسط نوجوانان و یا افرادی که برای اولین بار ارائه اثر نموده اند و استعداد ارائه دهنده اثر بر هیئت داوران اثبات گردد، وارد بخش غیر مسابقه ای جشنواره شده و براساس نیاز ضمن اجرای دوره های آموزش و توانمند سازی بر حمایت معنوی و مالی از افراد شرکت کننده تاکید ویژه صورت می گیرد.
۲٫ در بخش های ارائه طرح بازی ، طرح پویانمایی و طرح نرم افزار به صورت جداگانه نفرات اول جهت حمایت مالی و معنوی معرفی خواهند شد.
۳٫ با عنایت به دقت نظر و تاکید بر معرفی آثار برتر در هر بخش ، هیئت داوران هیچ الزامی جهت معرفی نفرات اول تا سوم در هر بخش ندارند و می توانند در صورت عدم تشخیص برای جایگاهی از موارد اعلام شده نفری را معرفی ننمایند.
۴٫ بی شک در هر جشنواره و هر فرآیند داوری نظرات متفاوت ارائه می گردد لذا لازم به ذکر است روند و اجرای ارزیابی در دومین جشنواره استانی رسانه های دیجیتال استان خراسان جنوبی بر اساس اهداف ترسیم شده خواهد بود.
هیئت داوران:
۱٫ بخش تولیدات متنی و خبری: مسئول بخش تولیدات متنی و خبری جشنواره – مسئول مرکز رسانه های برخط سازمان فضای مجازی سراج کشور – یک نفر از کارشناسان برجسته این حوزه
۲٫ بخش هنرهای دیجیتال: مسئول بخش هنرهای دیجیتال جشنواره – مسئول مرکز رسانه های تصویری سازمان فضای مجازی سراج کشور – یک نفر از کارشناسان برجسته این حوزه
۳٫ بخش وبلاگ و شبکه های اجتماعی: مسئول بخش وبلاگ و شبکه های اجتماعی جشنواره – مسئول مرکز شبکه های اجتماعی سازمان فضای مجازی سراج کشور – یک نفر از کارشناسان برجسته این حوزه
۴٫ بخش بازی و پویانمایی: مسئول بخش بازی و پویانمایی جشنواره – مسئول مرکز بازی و پویانمایی سازمان فضای مجازی سراج کشور – یک نفر از کارشناسان برجسته این حوزه
۵٫ بخش نرم افزار: مسئول بخش نرم افزار جشنواره – مسئول مرکز نرم افزار سازمان فضای مجازی سراج کشور – یک نفر از کارشناسان برجسته این حوزه

 

توجه:

  • جوایز در مباحث و زمینه های گروهی مانند وبلاگی نویسی ، انیمیشن سازی و … به یک نفر به عنوان سرپرست گروه اهدا خواهد شد.
  • آثار در هر حوزه به صورت جداگانه توسط متخصصین ارزیابی شده و سپس توسط داوران نظرات تجمیع شده و بدون در نظر گرفتن قالب بلکه بر اساس محتوی ارزیابی خواهند شد.